Avís Legal

Aquest avís legal regula l’ús permès de la pàgina https://www.mecanitzats-deluq-numerics.cat segons està disposat a continuació:

1. LSSI Compliance: Article 10 Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis a la societat de la informació i al comerç electrònic.

Titular de la web: DELUQ NUMÈRICS, SL (en endavant “El Prestador del Servei”).
Adreça: Avinguda Dolça De Provença, 22 Torrelles de Llobregat

CIF: B63696553

Inscrita en el registre mercantil de Barcelona, en el Tom 37176, Foli 45, FULL B301466

2. Propietat intel·lectual i responsabilitat dels continguts.

1. Els drets de propietat intel·lectual d’aquest lloc web ( https://mecanitzats-deluq-numerics.cat/ ),el seu codi font, disseny, fotografies, textos, estructura de navegació, bases de dades i diferents elements continguts, són propietat del Prestador de Serveis, als quals correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevulla forma i, en particular, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació https://mecanitzats-deluq-numerics.cat/

2. Queda prohibida qualsevol utilització de tots els continguts del lloc web, concretament sobre tos de tex, disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevulla altra protecció, sense l’autorització expressa dels seus titulars. Qualsevol ús no autoritzat serà degudament perseguit pels legítims propietaris. Així mateix, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el lloc web estan protegits per la llei.

3. El titular del lloc web no es fa responsable dels continguts als quals s’abordin els enllaços que s’hi troben, tal i com estableix l’article 17 de la LSSICE.

4. L’Usuari no podrà utilitzar els continguts del lloc web, podent portar-los, reproduir-los i distribuir-los, utilitzar-los amb finalitats comercials o manipular-los i fer obres derivades, sense haver obtingut abans del consentiment o autorització del Prestador del Servei.

Així mateix, qualsevol altra forma d’explotació, diferent de l’esmentada en el paràgraf anterior, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web constituirà una infracció dels, drets de propietat intel·lectual i / o industrial de l’Empresa o del seu titular, podent donar lloc a l’exercici per part del Prestador del Servei de totes les actuacions judicials o extrajudicials que pugui dur a terme el Prestador del Servei en l’exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la que l’ Usuari pugui accedir a través del lloc web, pot estar protegida per drets industrials, intel·lectuals o de propietat. En conseqüència, el Prestador del Servei no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions que l’Usuari pugui cometre en relació amb aquests drets.

3. Condicions d’ús.

Pel que fa al lloc web, l’usuari pot veure, imprimir i descarregar parcialment el contingut des del lloc web, només si es produeixen les següents situacions:

Això és la finalitat del lloc web.

Per fer-ho amb l’única finalitat d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Això prohibeix, expressament l’ús amb finalitats comercials.

Que cap gràfic, icona o imatge disponible a la web, sigui copiada o distribuïda per separat del text o altres imatges que l’acompanyin.

L’Usuari es compromet a utilitzar el lloc web, continguts i serveis de comunitat amb la Llei, el seu Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. Així mateix, l’Usuari es compromet a no utilitzar el lloc web, els seus continguts o serveis prestats a través d’ella amb finalitat o efectes il·lícits, sent contraris a aquesta política legal, o perjudicant els interessos o drets de tercers, o que de qualsevulla altra forma, pugui fer malbé, inutilitzar, fer inaccessible o deteriorar el lloc web, els seus continguts o els seus serveis o impedir utilitzar- lo normalment per altres usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no fer malbé alterar, impossibilitar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, programes o documents electrònics que es troben en el Lloc Web. Conforme amb el punt 2.4 anterior.

4. Modificacions web i condicions d’ús

El Prestador del Servei es reserva el dret a modificar i actualitzar la informació continguda en el lloc web, així com la seva configuració, presentació i condicions d’accés. Així mateix, el Prestador del Servei es reserva el dret d’actualitzar aquest avís legal sense previ avís als usuaris, quan ho requereixi la normativa o els esdeveniments actuals.

5. Limitació de responsabilitat

El Prestador del Servei no garanteix l’absència d’errors o interrupcions en l’accés al lloc web o al seu contingut o que aquest sigui actual. Mentre que, el Proveïdor de Serveis prendrà totes les accions disponibles per a la solució d’errors, desconnexions o f màxims d’actualització que puguin ocórrer al web.

Tant l’accés al lloc web com l’ús no consensuat que es pugui fer-se de la informació inf continguda, és responsabilitat exclusiva de la persona que la fa. Així, el Prestador del Servei no es fa responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar-se d’aquest accés o ús per part de tercers.

Així mateix, el Prestador de Serveis no es fa responsable dels errors de seguretat o danys que es puguin ocasioni com a conseqüència de:

La presència d’un virus a l’ordinador dels usuaris que s’utilitza per a la connexió amb els serveis i continguts de la web.
Un mal funcionament del navegador.

Ús de versions no actualitzades del navegador.

El Prestador del Servei no garanteix l’absència de virus o altres elements en els continguts que puguin provocar alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari),en els documents o fitxers dels usuaris.

6. Legislació aplicable i jurisdicció competent.

Aquesta política jurídica està subjecta al que estableix la legislació espanyola. Per a qualsevol conflicte derivat de la seva interpretació, les parts es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), sempre que això no sigui contrari al que estableix l’article 29 de la LSSI.